Hizmet Sözleşmesi

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

Bir taraftan Kumburgaz Mahallesi, Umut Caddesi No: 1 Büyükçekmece – İstanbul/TÜRKİYE adresinde ikamet eden ATA OTELCİLİK KUYUMCULUK İNŞ.OTOMOTİV TURİZM YATIRIM İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Kısaca “Ata Hotel Kumburgaz” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ...............................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………….. adresinde ikamet eden ………………………..….. ………………………..……. (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen konularda tam anlamıyla anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2: KONU

İş bu sözleşme müşterinin, Ata Hotel vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesindeki Otel Rezervasyonunu ve İndirim aldığı ve/veya alabileceği hizmetleri içerir.

MADDE 3: UYGULAMA

3/A – Konaklama …/..../20.... ile ...../..../20..... tarihleri arasında olacaktır. Konaklayacak kişilerin isimleri .... …………………………………………………………………………………………………………………………….... . ... ...., dir.

3/B – Müşteri, Ata Hotel Kumburgaz isimli tesiste, ………………..... oda tipinde, ………………... yeme içme konseptinde konaklama yapacaktır.

3/C – Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır ve bu tarihler haricinde tesis müsait ise konaklama için Ata Hotel uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.

3/D – Ata Hotel, Müşterinin konaklama tesisindeki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

3/E – Müşterinin konaklama alanına giriş saati 14.00’dır. Konaklama alanından çıkışı en son saat öğlen 12.00’dır.

3/F – Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Ata Hotel'in sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rüku hakkı saklıdır.

3/G – Müşteri hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde malı ve hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının varolduğunu ve cayma bildirimlerinin Ata Hotel’e ulaşması tarihinden itibaren malı veya hizmeti iade hakkı vardır. Erken rezervasyon – Yılbaşı - Bayram - Sömestre vb. gibi kampanyalı ürünlerde alınan ürünün, iadesi hakkındaki durum bu maddedeki yazılı olan hakları bağlamamaktadır.

3/H – Ödemeler GRUPLARDA/MİSAFİRLERDE rezervasyonun yapıldığı tarihte %50, kalan bakiye grup/misafir giriş tarihinde peşin olarak alınır.

MADDE 4: SÜRE VE FESİH

4/A – Müşteri rezervasyon yaptırdığı tarihten tam 7 gün sonrasına kadar aldığı ürünü istediği kişiye iptal ve devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile sorumludur. Müşteri, tüm iptal ve devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel Ata Hotel’e sunmakla yükümlüdür. Alınmış olan hizmet kampanya dâhilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.

4/B – Müşteri ön ödemesini yaptığını rezervasyonla ilgili istediği değişikliği 8 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece iş bu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.

4/C – Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten 8 ile 15 gün arasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedelin %50'si cayma tazminatı olarak kesilir. Rezervasyon yaptırdığı tarihten 16. gün ve sonrasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedel iadesi yapılmaz.

4/D – Müşterinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Ata Hotel Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4/E – Müşteri, otel rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilden sorumludur.

4/F – Müşteri rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri hallerinde Rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir.

4/G – Ata Hotel gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir ve iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

         Saygılarımızla,                                                                                                    MÜŞTERİ ONAYI

   ATA HOTEL KUMBURGAZ                                                                               TARİH, İMZA, KAŞE VE YETKİLİ İSMİ

 

 

Hizmet Sözleşmesi